La Quercia
Liefde beweegt de zon en de sterren
Dante Alighieri

De Eik


1) Het Geheim van de Fibonacci-reeks:


Misschien denk je wel dat de takken van een boom willekeurig groeien, maar dat is niet zo. De takken groeien volgens een vast spiraalvormig patroon dat hoog naar de hemel reikt. Deze spiraal is gebaseerd op de Rij van Fibonacci, een wiskundige formule die ook wel de “Goddelijke Verhouding” wordt genoemd. In 1209 publiceerde Leonardo van Pisa, beter bekend als Fibonacci, een bijzondere rij getallen. Hij baseerde zich hiervoor op in Sanskriet geschreven epen uit Indië. De reeks getallen begint met nul (0) en één (1) en volgt nadien volgend patroon Fn= Fn-1 + Fn-2. De rij getallen bleek mystieke krachten te hebben. Wetenschappers en naturalisten hebben ontdekt dat de Fibonacci-reeks in vele vormen terugkomt in onze natuur. Zo ook in de groei van de takken van een boom. Voor een eik is de Fibonacci fractie van één patroon 2/5 , om de 5 takken draai je 2 maal rond de stam.

 La Quercia: De Fibonacci-reeks is een duidelijk voorbeeld van de complexe wiskundige regels achter levende processen. Daarom precies kiezen wij voor een alomvattende aanpak die rekening houdt met alle aspecten van het menselijk wezen. Zowel biologische als psychologische achtergronden spelen een belangrijke rol, maar ook onze kindertijd en levensgeschiedenis. Het is van belang het hele plaatje te kennen en de complexiteit ervan te begrijpen om te komen tot de gepaste (therapeutische) aanpak

2) Symboliek van de eik:


De eik staat voor soevereiniteit, macht, sterkte, uithoudingsvermogen, vrijgevigheid, bescherming, rechtvaardigheid, eerlijkheid en moed. De essentie van de eik helpt ons onze energieniveau’s te verhogen en onze doelstellingen te bereiken. De boomwortels zijn takken die tot diep onder de grond reiken net zoals de takken boven de grond naar de zon groeien. Volgens de Keltische volkeren wordt de eik beschouwd als de meest krachtige en meest heilige onder de bomen. Het woord "deur" is afkomstig van het Galisch en het Sanskriet "duir" en betekent degelijkheid en bescherming, maar ook de eik. Elk huis heeft een voordeur. Als je binnen wil komen, meld je je aan aan de deur en je maakt je aanwezigheid bekend. Vervolgens wordt de deur geopend.

 La Quercia: De boomwortels vertegenwoordigen onze gehechtheid aan het leven, aan onze familie, liefde, antecedenten en voorouders en ze vormen de basis van onze ontwikkeling. De boomtakken daarentegen staan voor de manier waarop we opgroeien. Hierbij zijn bepalend onze opvoeding, de waarden die we meekregen, onze angsten en de ruggegraat waarover we beschikken. Om volwaardig te kunnen liefhebben, moet je je bewust zijn van de volledige eik die je geworden bent. Daarbij zijn zowel de delen boven als onder de grond van belang. Voldoende zelfbewustzijn is essentieel voor een gezonde mentale groei, en bepaalt mee welke doelen je bereikt en welke projecten je realiseert. Je kan je zelfbewustzijn vergroten door training en inzicht.

3) De eik is de koning van het woud:


Groot en sterk staat de eik eenzaam temidden van het woud. Zijn krachtige takken worden alleen geëvenaard door zijn nog grotere wortels. Hij wordt vaak getroffen door de bliksem. Door de kracht van de lichtflits en de hitte barst de stam vaak en vloeit zijn sap weg, maar toch slaagt de eik erin te overleven over de jaren, decennia en eeuwen heen. Hij groeit langzaam maar zeker en is getuige van de stormen die hij doorstaan heeft. Zijn nakomelingen groeien uit tot prachtige replica's van hemzelf. De eik is een ijkingspunt in het woud en een schuilplaats die bescherming biedt.

 La Quercia: De eik ziet er eenzaam uit, maar zijn wortels zijn verweven met die van andere bomen. Ze ondersteunen elkaar. Zijn takken bieden schaduw aan zwervers en ondersteuning voor de nesten van verschillende diersoorten. Tijdens een aardbeving of zware storm zorgen de sterke onderling verbonden wortels ervoor dat de boom buiten gevaar blijft. Iedereen heeft nood aan communicatie en uitwisseling met zijn naaste medemensen en omgeving.
Met elkaar delen is erg belangrijk. Delen is de sleutel tot een harmonieus en evenwichtig leven. Ook binnen La Quercia is delen de basis. Wij willen niet enkel leren. We willen emoties, problemen en genezingsprocessen delen met hen die deelnemen aan ons project.

Een juiste keuze van locaties voor onze seminaries en de routes van onze trekkings vinden we belangrijk. Hierin kiezen we steevast voor mooie en meditatieve landschappen, historische herinneringen en toegankelijkheid voor iedereen.